Over ons

Stichting Hoogland CustodeS heeft ten doel het ontwikkelen van, het begeleiden van en het adviseren over beleid in het kader van kunst en cultuurmanagement, op de gebieden van bedrijfsvoering, programmering, publieksgroepen, financieel beheer, subsidies, marketing, cultuurspreiding, cultuurvisie, cultuurparticipatie en educatie, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het ontwikkelen van een visie op kunst en cultuur, cultureel ondernemerschap en het culturele klimaat, het opstellen van strategische producten ten behoeve van opdrachtgevers, zoals beleidsplannen, businessplannen, publiekswerking, strategie, financiering en communicatie.

Expositie

Activiteiten

Workshop: Luisteren naar schilderijen 

Is beeldende kunst altijd duidelijk? Het staat, ligt of hangt voor onze neus en is uitdrukkelijk gemaakt om naar te kijken, soms zelfs om aan te raken. Maar wat als schilderijen bijna effen wit zijn? Of juist heel kleurrijk maar ook erg abstract? Hoe gaan we daarmee om? Hebben we er een oordeel over en lopen we snel door, of nemen we de tijd om onze reactie onder de loep te nemen? Want wat je met je hoofd kan verwerpen, daar kun je onbewust zeer toe aangetrokken worden.

Wij, curator Koos Hoogland en focusbegeleider Evelien Kroese, willen je uitnodigen om met ons op reis te gaan. Een reis waarin je wordt begeleid om met een innerlijk oog naar kunst te kijken. Wij noemen dat ‘luisteren naar schilderijen.’ De reis leidt langs de stralend witte schilderijen van Anneke Walvoort en de kleurrijke fotowerken van Lies Holstein. Het brengt je ook bij de beleving van hun werk voorbij je eigen oordeel. Welkom aan boord!

WAT?

Rondleiding/focussessie gevolgd door een proeverij.

Max. 20 personen. Deelname na aanmelding.

WAAR?

Expositie SEQUENZA, IJsselbiënnale, van 14.06 – 25.09.17.

locatie: Apparatengebouw Gasfabriek, Zutphenseweg 6, 7418 AJ Deventer

WANNEER?

19 augustus 2017 17 – 19.30 uur

BIJDRAGE:

Expositie (gratis), rondleiding/focussessie en proeverij: € 25,- bij aanmelding te voldoen op bankrekeningnr.

NL18 TRIO 0212 4860 71 t.n.v. Stichting Hoogland CustodeS te Deventer.

AANMELDEN:

Per email vòòr woensdag 16 augustus op: khoogland@hooglandcs.nl 

Na ontvangst van uw bijdrage is de aanmelding definitief.

Diensten

Marketing

Net als in de winkelcentra is het is niet meer voldoende om kunst te etaleren; het gaat er om het publiek te laten kennismaken met een belevingswereld.

Samen werken we  gericht aan het ‘merk’ van de kunstenaar of organisatie; D.w.z. dat het ‘merk’ herkenbaar moet zijn in elke situatie.  Door de vaak lange ontwikkelingsweg van de kunstenaar of organisatie in het hedendaagse perspectief te plaatsen ontstaat een belevings- en verbeeldingswereld welke juist ook voor jongeren interessant is. Door op een juiste wijze gebruik te maken van social media  kan dit tot (inter)nationale proporties uitgroeien.

Na onderzoek naar nieuwe doelgroepen, nieuwe informatiebronnen, andere verdienmodellen en verkoopkanalen kunnen concrete activiteiten georganiseerd.

De financiële administratie

Stichting Hoogland CustodeS biedt eerste hulp bij het opstellen van jaarverslagen, begrotingen en subsidieaanvragen.

Bestuur

Stichting Hoogland CustodeS biedt zowel in de beleidsmatige sfeer, als ook in de uitvoering, theoretische en praktische ondersteuning  van de kunstenaar, bestuur en toezichthouders.

Contact

Bezoek onze expositie SEQUENZA, IJsselbiënnale, van 14.06 – 25.09.17.

Adres:
Apparatengebouw Gasfabriek
Zutphenseweg 6 7418 AJ  Deventer

Openingstijden:
do t/m zo van 10:00-15:00 uur

Email:
info@hooglandcs.nl